DXCC Challenge Award By Steven Lott Smith KG5VK ARRL NTX SM · #1334 ·
DXCC Challenge Award By Steven Lott Smith KG5VK ARRL NTX SM · #1328 ·
pandemic card checking By Steven Lott Smith KG5VK ARRL NTX SM · #1300 ·
Security Team.. By Steven Lott Smith KG5VK ARRL NTX SM · #1139 ·
QRZ? By Steven Lott Smith KG5VK ARRL NTX SM · #867 ·
Endorsements By Steven Lott Smith KG5VK ARRL NTX SM · #866 ·